Utvinne Ethereum

Ethereum er en blokkjede-teknologi, og er en nyere teknologi enn, for eksempel, Bitcoin. Ethereum revolusjonerte kryptoverdenen når den kom på markedet. Det var krevende å delta i skaperdelen av kryptovaluta før Ethereum. Ønsket du å lage en applikasjon som var bygget på blokkjede-teknologi krevde dette nokså mye programmeringskunnskaper og -erfaring. Ethereum er en flott teknologi som nå gjør det ganske enkelt å lage sin egen kryptovaluta basert på Ethereum sitt nettverk og teknologi. Ønsket du å lage ny programvare innenfor kryptovaluta tidligere måtte du også lage en helt ny blokkjede for kryptovalutaen. Ethereum overkom dette meget tidkrevende hinderet ved at den laget et kryptofundament, som du og jeg kan bygge nye kryptoprosjekter oppå. Ethereum er derfor en blokkjede-teknologi som, ved hjelp av smarte kontrakter, tillater bygging av blokkjede-applikasjoner og konsepter.

Smarte kontrakter

Ethereum er bygd på et system hvor brukere kan skape kryptovaluta og andre applikasjoner gjennom et konsept kaldt smarte kontrakter. Disse kontraktene er fordelt på mange titalls tusen bruker, som kalles noder, rundt omkring i verden. Alt som skjer i Ethereums nettverk registreres i en hovedbok hvor alle transaksjoner registreres, og en av disse nodene verifiserer transaksjonen. Dette prinsippet er det samme som Bitcoin bruker. På denne måten er smartkontraktene til Ethereum spredt over hele verden gjennom et desentralisert system. Mens Bitcoin er et system for overføring av en verdi fra en person til en annen, en Bitcoin, så er Ethereum et system med sine smarte kontrakter til å overføre eiendom, aksjer, penger eller alt annet som har en verdi.

Ethereum mining – gruvedrift

Ethereum er et nettverk eller en standard som tilrettelegger for at en person kan skape sin egen applikasjon med blokkjedeteknologi uten at personen trenger å lage en ny blokkjede. Personen kan lage applikasjonen på en veldig enkel og grei måte i Ethereum sitt nettverk på Ethereum sin standard. Ethereum nettverket har også en kryptovaluta som kalles Ether. Ether er bensinen i Ethereum nettverket. Ether holder livet i den daglige driften i nettverket.

Ether og Bitcoin har samme rolle når det gjelder driften av nettverket. Siden Ethereum og Bitcoin begge er desentraliserte nettverk må nettverkene holdes oppe av mange forskjellige brukere. Disse brukerne kalles minere eller gruvearbeidere. Ethereum sine gruvearbeidere får betalt i Ether, på samme måte som Bitcoin sine gruvearbeidere får betalt i Bitcoin. Gruvearbeidere i begge nettverk løser matematiske oppgaver for at nettverket skal være stabilt og transaksjoner verifiseres. Den som løser oppgavene får betalt i hver sin valuta. Ønsker du å bli en gruvearbeider må du kjøpe datautstyr som tåler jobben.

Lettjente penger

★★★★★
5 5 1
Ethereum mining kan være ganske så lønnsomt med riktig oppsett. Bra side med god info, kjøper litt ETH av og til og vurderer nå å starte med mining.

Fremtiden

★★★★★
5 5 1
Ethereum er fremtiden. Ingen over og ingen på siden. Bra side forresten.

Verdt pengene

★★★★★
5 5 1
Mining tar mye strøm men over tid ser det ut til å lønne seg. Lett å beregne fortjenester med kalkulatoren på denne siden.
Navn
Epost
Tittel
Vurdering
Tilbakemelding
Utvinne-ethereum Overall rating: 5 out of 5 based on 3 reviews.